VII. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ ÖZET KİTAPÇIĞI 19-21 Ekim 2023 Editörler: Prof. Dr. Koray KÖKSAL, Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÖZBEYAZ

 
Test

Form Gönderimi

Tamam